Twoje Zgłoszenie

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Wszystkie pola są wymagane do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia.

Niepełnoletni uczestnicy proszeni są o pobranie oświadczenia , które musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna niepełnoletniego.

Pierwszy zawodnik / Kapitan
Który raz biegasz z nami?
Płeć
rok-miesiąc-dzień
Drugi zawodnik
Który raz biegasz z nami?
Płeć
rok-miesiąc-dzień
Trzeci zawodnik
Który raz biegasz z nami?
Płeć
rok-miesiąc-dzień
Czwarty zawodnik
Który raz biegasz z nami?
Płeć
rok-miesiąc-dzień
Piąty zawodnik
Który raz biegasz z nami?
Płeć
rok-miesiąc-dzień